Miért a Montessori?

Minden szülő életében eljön az a pillanat, amikor gyermekét közösségbe indítja, és döntenie, kell, hogy milyen óvodát válasszon. Felelősségteljes feladat ez, hiszen szakemberek által bebizonyított tény, hogy ezek az évek ugyan olyan meghatározóak, mint az anyával eltöltött időszak. A környezet, amiben a gyermek a nap legnagyobb részét tölti, döntő hatással bír egész későbbi életére.

MIÉRT ÉPPEN A MONTESSORI ÓVODA? mert…

Alapelvünk a gyermekbe vetett bizalom, hiszen minden kicsiben megvan a cselekvésnek és a világ megismerésének a vágya.

A Montessori módszer által biztosítottá válik a gyermek adottságainak kibontakoztatása! Önálló tevékenykedéssel, saját tapasztalatain keresztül, egyéni tempójának figyelembevételével.

Az óvodai élet középpontjában a gyermek és a gyermeki játék áll, melyet életkori sajátosságaikhoz és önálló fejlődésükhöz speciálisan kialakított eszközrendszer segít.

Teret adunk az angol nyelv elsajátításának. Az idegen nyelv korai tanulása megkönnyíti a gyermek boldogulását a későbbiekben.

Mindezt nálunk olyan pedagógusok közvetítik, akikre szeretetteljes magatartás, empátiás csendes, halk metakommunikációval való irányítás jellemző.
Hiszen a Montessori pedagógia a szeretet pedagógiája.

Jöjjön el, tapasztalja meg…és döntsön!