Egyedisége

  • EGYEDISÉGE

A köridő – csendjáték – csendkör

A csendjáték a Montessori pedagógia sajátja. Lényege a csend átélése, a befelé figyelés, a belső nyugalom létrehozása. Elkezdődik a napunk, ilyenkor a gyermekek lecsendesülnek, a zene hatására automatikusan egy koncentráltabb, figyelmesebb magatartást követnek. Ilyenkor beszéljük meg az aktuális dolgokat, a napot, a hónapot, az évszakot, ünnepeket, eseményeket, kinek milyen elmesélni valója van. Ezután elkezdődik a napi tevékenységünk

Montessori a mindennapi élet gyakorlatai közé sorolja a csendleckét, de összetett fejlesztő hatása révén az érzékszervek és a mozgás fejlődését is hatékonyan elősegíti.

Játékos feladatokat foglal magába a csend megélésén keresztül. A kezdetét mindig a pedagógus jelzi, többnyire halk zeneszóval. A gyerekek kis párnájukkal a legkisebb zörej nélkül, nyugodt, kiegyensúlyozott mozdulatokkal ülnek körbe. Az óvónő személyes példájával, valamint mimika és szemkontaktus igénybevételével irányítja a folyamatot. A gyerekek apró feladatokat hajtanak végre az egyensúly megtartásával.

Egyik lábukat a másik elé helyezve lépegetnek a leragasztott vonalon. Nehezítésképpen visznek csengőt, gyöngyöt, kockát, vízzel teli poharat, gyertyát stb. a csend megőrzésével együtt.

Kontroll: akkor végzi jól a feladatát, ha nem szólal meg a csengő, a tárgyat nem ejti el, illetve nem billen le a vonalról.

A gyerekek miután jó játékként élik meg a feladatokat, megtanulnak uralkodni önmagukon, mozgásigényükön, kialakul önfegyelmük, társaik iránti tiszteletük, harmonikus szép mozgásuk.

A csendgyakorlat megvalósításának másik formája a csend hallgatása becsukott szemmel.

A gyerekek megértik, hogy nincs teljes csend, hiszen a környezetükben mindig hallható olyan hang vagy zörej, mely a mindennapi életben körülveszi őket, azonban önmaguk csendje szükséges ahhoz, hogy mindezt felfedezzék, meghallják.

„(…) Maria Montessori már San Lorenzóban felismerte, amikor egy ilyen gyakorlat után minden gyereknek édességet ajándékozott, de ők nem ették meg, mintha szellemi igényük kielégítése után minden további jutalom felesleges lenne. Ellenkezőleg, visszatekintve, a csendes órákat a gyerek jutalmaként is tekinthetjük, mint utolsó lépést a hosszú gyakorlatok során elért önuralomért. Egy csoport, újonnan jött gyerektől nem lehet jó „csendgyakorlatot” elvárni. Még ha akarják is, akkor sincs meg az a képességük, hogy tartós mozdulatlansággal „hallgatást” teremtsenek. Ezek a gyakorlatok valóban a szellemnek a test felett aratott győzelmét, egy dicsőséget érnek el.”

 Önellenőrzés, A gyermekek a Montessori eszközök használata során képesek saját tevékenységüket ellenőrizni, így a hibáit is képes azonnal koordinálni. Ezáltal biztosabbá válik önmaga képességei, tudása terén.  A  Montessori eszközök mindegyike egy megoldandó problémát tartalmaz, egyúttal magába foglalja a hibalehetőség ellenőrzését is. Az eszközök egymásra épülnek, használatukkal a gyermekek rengeteg értékes tapasztalatot szereznek.

3 lépcsős lecke,

  1. lépcsőfok – A bemutatás: Az óvónő bemutatja a tárgyat és megnevezi. Így a tárgyak, fogalmak és megnevezések szorosan összekapcsolódnak.
  2. lépcsőfok – A megjegyzés, rögzítés fázisa. Az óvónő különböző feladatokat ad a tárggyal kapcsolatban. Az ismétlések a gyerek számára sokrétűek és érdekesek. Figyelembe veszik a gyerek erős mozgási kényszerét is. „Add ide, hozd, tedd ide a …..” – felismerés a gyerek által
  3. lépcsőfok –A gyerekek most már a tárgyat és a nevét is birtokolja. Az óvónő kérdez és a gyermek megnevezi a tárgyat. Az előzőleg megfogott, mozgatott tárgynak – beépül a neve.

A Kis szőnyeg

A gyerekek a kiválasztott Montessori játékot egy üres kisszőnyegre teszik le. Ez az ő területe, ezzel jelzi hogy most valamit tevékenykedni fog, így a többiek kikerülik, nem zavarják. Ha szeretné hívhat oda társat, de ha szeretné akkor egyedül játszhat a Montessori játékokkal.

A szőnyegen balról jobbra és fentről lefelé haladva tevékenykedünk ezzel is elősegítve az iskolai feladatok az olvasás és a matematikai feladatok megoldását.

A játék végén összetekerik a kis szőnyeget és visszahelyezik a tartóba, hogy mások is tudják használni.