Pedagógiánk

  • PEDAGÓGIÁNK

Környezettudatosság

Azoknak a gyerekeknek, akik ma óvodáskorúak, felnőttkorukra valószínűleg másképp kell tekinteniük a Föld bolygóra. Jobban oda kell figyelniük a környezetük védelmére, az ivóvízre, a hulladékokra, a növény és állatvilág szükségleteire, a vegyszerek és az energia használatára.

Fontosnak tartjuk, hogy ezt a szemléletet minél hamarabb magukévá tegyék.

Környezet

A Montessori óvodában a terembe belépőt a megszokottól eltérő látvány fogadja.

Hagyományos játékok helyett az alacsony, nyitott polcokon szép rendben sorakoznak a többnyire fából készült Montessori eszközök. Itt minden gyermekléptékű, még a képek is a gyerekek szemmagasságában vannak felakasztva. Dr. Montessori alkalmazta először a ma már természetesnek számító kis székeket és asztalokat. Az esztétikus környezetben a jól áttekinthető rend biztonságérzetet ad a gyerekeknek.

Módszer

A Montessori módszer nagy önállóságot ad a gyerekeknek tevékenységük megválasztásában, figyelembe véve egyediségüket, eltérő fejlődési ütemüket, igényeiket. Ehhez gondosan megtervezett, ösztönző, stimuláló környezetet biztosít. Az élet minden területére felkészít; a mindennapi életre éppúgy, mint a természettudományok megismerésére, zenére, mozgásra, a társadalmi érintkezés szabályaira, illemre. A Montessori játékokkal már óvodáskorban megalapozható a gyerek tanuláshoz való viszonya, játszva, saját sikerélményeként megélve.

Itt nem lehet semmit elrontani, a gyerek saját magát ellenőrzi és kijavítja. Nem mások által támasztott követelményeknek kell megfelelnie, hanem saját belső vágyát kielégítve tanul, közben megismeri és megtanulja elfogadni önmagát, felismeri erősségeit és gyengébb pontjait. Kialakul benne egyfajta én-tudat, a hasznosság érzése, saját fontossága a közösség számára, felelősség mások iránt, egyúttal mások különbözőségének elfogadása. Mindenki saját magához képest a legjobb és erre büszke.

Nagy hangsúlyt kap a természet szeretete, ők viselik gondját a növényeknek, megfigyelik az állatokat, szokásaikat. Megtanulják saját maguknak és a környezetüknek gondját viselni. „Igazi” dolgokat csinálnak, és büszkék a teljesítményükre.

Pedagógus

Az óvónő szerepe, hogy a gyerek segítő társa legyen, és a háttérből hárítsa el az akadályokat, egyengesse az utat, amin a gyerekek haladnak. A felnőtt „dolga”, hogy a spontán, szabad tevékenységet ösztönző és segítő környezetet kialakítsa, a gyerek „dolga”, hogy kiválassza a számára leghasznosabb tevékenységet. Minden eszköz több módon is használható, és a velük végezhető tevékenységek egymásra épülve, szinte vezetik a gyerekeket a tudás elsajátításának útján.

Szellemi környezet

Fontosnak tartjuk, hogy biztosítsuk a gyerekek számára a szellemi fejlődésükhöz elengedhetetlen nyugalmat. A családias légkörben biztonságban érzik magukat, ugyanakkor az óvodán kívüli tevékenységeket nagy gonddal választjuk meg. Hetente járnak úszni, természetes, játékos formában tanulják az angol nyelvet.

A Montessori módszer minden eszközzel ösztönzi a gyermek természetes intelligenciáját, és harmonikus kibontakozásra bírja egyéniségét – a gyerekek egy életre szóló ajándékot kapnak, megtanulják a gyakorlatban, hogy a tanulás nem más, mint örömet és élvezetet találni kíváncsiságuk kielégítésében.