Filozófiánk

A gyerekek szabad tevékenységének maximális figyelembevételével, belső igényének megfelelő környezet biztosításával, az ember és a természeti környezetünk szeretetére „megóvására nevelünk. Segíts, hogy magam csinálhassam!” – szól Mária Montessori híressé vált mondása, amelyben benne van az egész pedagógiai filozófiája is.

A Montessori módszer minden eszközével ösztönözzük a gyermekek természetes intelligenciáját és harmonikus fejlődésének kibontakozását.

Célunk, hogy megtapasztalják, a tanulás nem más, mint örömet és élvezetet találni kíváncsiságuk kielégítésében!

 Montessori elveit alkalmazó óvodánkban a gyerekek:

♥ gyermekközpontú, érzelemgazdag környezetben munkálkodnak

♥ az összes érzékszervükön keresztül tapasztalnak

♥ egyéni ütemben, egyéni módon fejlődnek

♥ spontán módon, megerőltetés nélkül tanulnak

♥ fejlesztik pozitív énképüket

♥ gondos gazdáivá válnak környezetüknek,

♥ nő az  önbizalmuk és önállóságuk

♥ maguk választják ki azt a tevékenységet, amivel foglalkozni szeretnének.

♥ fejlesztik önmaguk, egymás és minden a világban létező dolog elfogadását és tiszteletét

♥ sokat vannak a szabadban, sokat mozognak, hetente járnak úszni

♥ természetes és játékos formában ismerkednek az angol nyelvvel