Beiratkozás

Az óvodai nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

Külön nyílt napot nem szervezünk, bármely munkanapon meg lehet látogatni óvodánkat előzetes telefonos egyeztetés után.

Óvodánk 3 éves kortól iskolás korig fogad gyermekeket. Egy-egy a csoport életébe beilleszthető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is vállaljuk.

Az Emberi Erőforrások minisztere 7./2020. (III.25.) EMMI határozata alapján a veszélyhelyzetre tekintettel a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az adott év április 17-éig fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatát – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is.

Az óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről legkésőbb 2021. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét, és a területileg illetékes jegyzőt, ezzel egy időben.

  • ha a szülő a gyermeket (alapítványi, egyházi, magán) óvodába kívánja beíratni, arról e-mail útján a beiratkozás elfogadásáról értesítenie kell a lakóhelye szerinti körzetes óvodát.

Intézményünk, körzettel nem rendelkező óvoda így a hozzánk jelentkezők részére a beiratkozás folyamatos. (a szabad helyek betöltéséig)

Intézményünk, mint körzettel nem rendelkező óvoda, a gyermek felvételéről legkésőbb 2022. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a gyermek felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

Intézményükbe történő jelentkezésük esetén bővebb tájékoztatásért, valamint a szándéknyilatkozat kitöltéséért, kérjük érdeklődjenek a montessori.bp@gmail.com e-mail címen illetve a 06 20 / 91 82 555 telefonszámon.

 

BEIRATKOZÁS DOKUMENTUMAI (kérjük, hozza magával)

– Anyakönyvi kivonat

– Lakcím kártya, személyi igazolvány (gyermeké, szülőé)

– TAJ- kártya

– Nem magyar állampolgárság esetén tartózkodási engedély igazolása

– Jelentkezési lap (letölthető ITT)